Children’s Mental Health Week 2022: Welsh resources available now

welsh-resources

As the countdown to Children’s Mental Health Week 2022 continues, today we’re delighted to release our Welsh language resources for schools and families in Wales.

For this year’s Children’s Mental Health Week, we’re encouraging people across the UK to explore the theme of ‘Growing Together’.

Our free resources, including assembly plans and activity ideas, are now available in both Welsh and English to help schools and youth groups across Wales take part in the week.

Download our Welsh language resources >>

Download our English language resources >>

We’d love your support to spread the word about the week. If you are posting about the week, be sure to tag Place2Be in your posts and use #ChildrensMentalHealthWeek.  

Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2022 – Adnoddau Cymraeg ar gael nawr

Wrth i ni gyfri i lawr at Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2022, heddiw rydym yn falch o ryddhau ein hadnoddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer ysgolion a theuluoedd yng Nghymru.

Ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant yr wythnos hon, rydym yn annog pobl ar draws y DU i archwilio’r thema ‘Tyfu gyda’n Gilydd’..

Mae ein hadnoddau rhad ac am ddim, gan gynnwys cynlluniau gwasanaeth a syniadau gweithgareddau, nawr ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg er mwyn helpu ysgolion a grwpiau ieuenctid ledled Cymru i gymryd rhan yn yr wythnos.

Lawrlwythwch ein hadnoddau cyfrwng Cymraeg >>

Lawrlwythwch ein hadnoddau cyfrwng Saesneg >>

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i ledaenu’r neges ynglŷn â’r wythnos. Os ydych yn trydar neu’n postio ynglŷn â’r wythnos, sicrhewch eich bod yn tagio Place2Be yn eich postiadau ac yn defnyddio #WythnosIechydMeddwlPlant.

29 November 2021
Share this...
Cookie Consent

By continuing to browse this website, you are consenting to the use of cookies.

Learn More