Loading. Please wait.

Welsh Activities

Welsh language versions of our resources for schools and youth groups in Wales. Cymerwch ran!

Download all resources
search icon
38

Pecyn i ysgol gynradd

Popeth sydd ei angen i gael eich ysgol yn rhan o wythnos iechyd meddwl plant 2024.

PDF - File Size (13.12MB)
Download pdf school-staff four-seven seven-eleven
39

Canllaw ar gyfer gwasanaeth i ysgolion cynradd

I lawr lwytho ein sleidiau cynradd rhad ac am ddim y gellir eu golygu.

PowerPoint presentation - File Size (2.32MB)
Download ppt school-staff four-seven seven-eleven
40

Teimlo'n Falch - taflen waith

Lawr lwythwch ein taflen waith Teimlo'n Falch.

PDF - File Size (0.11MB)
Download pdf school-staff seven-eleven
41

Llythyr o Ddiolch - taflen waith

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio ein templed Llythyr o Ddiolch.

PDF - File Size (0.06MB)
Download pdf school-staff four-seven seven-eleven
42

Pecyn ysgol uwchradd

Popeth sydd ei angen i gael eich ysgol yn rhan o wythnos iechyd meddwl plant 2024.

PDF - File Size (8.44MB)
Download pdf school-staff eleven-fourteen fourteen-eighteen
43

Sleidiau gwasanaeth rhad ac am ddim y gellir eu golygu

I lawr lwytho ein sleidiau gwasanaeth rhad ac am ddim y gellir eu golygu.

PowerPoint presentation - File Size (2.06MB)
Download ppt school-staff eleven-fourteen fourteen-eighteen
Top Tips For Schools Welsh

Awgrymiadau i ysgolion

Yr hyn mae plant a phobl ifanc yn ei ddweud maent ei eisiau a’i angen gan ysgolion

PDF - File Size (0.09MB)
Download pdf school-staff four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
44

Awgrymiadau i blant

Dyma rai awgrymiadau gwych gan blant yn union fel chi*.

PDF - File Size (0.39MB)
Download pdf pupils four-seven seven-eleven
45

Awgrymiadau i bobl ifanc

Dyma rai awgrymiadau gwych gan bobl ifanc yn union fel chi ar sut y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl.

PDF - File Size (0.44MB)
Download pdf pupils eleven-fourteen fourteen-eighteen
46

Awgrymiadau i deuluoedd

Ydych chi’n rhiant neu ofalwr sydd eisiau siarad â’ch plentyn am iechyd meddwl? Dyma beth ddywedodd plant a phobl ifanc wrthym y mae arnynt ei angen gennych chi.

PDF - File Size (0.13MB)
Download pdf parents-and-carers four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
49

Posteri

Helpwch i rannu’r newyddion am Wythnos Iechyd Meddwl Plant. 

PDF - File Size (0.16MB)
Download pdf pupils-school-staff-parents-and-carers four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
How Well Do We Listen Welsh

Briff ar gyfer staff ysgol: Pa mor dda ydyn ni’n gwrando?

Sut allwn ni wrando’n well ar safbwyntiau pobl ifanc?

PowerPoint presentation - File Size (2.38MB)
Download ppt school-staff four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
Additional Needs Welsh

Lleisiau plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol

Rydym am i blant a phobl ifanc, yn cynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol (AAAA, ACY, ADY) deimlo bod eu lleisiau’n bwysig.

PDF - File Size (0.08MB)
Download pdf school-staff four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
48

Lledaenu'r gair

Helpwch i rannu’r newyddion am Wythnos Iechyd Meddwl Plant. 

Link
View resources link parents-and-carers-school-staff four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen
CMHW Resources Website Thumbnails (3)

Cardiau addunedu printiadwy

Gwnewch adduned a dangos eich ymrwymiad i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

PDF - File Size (0.25MB)
Download pdf pupils-parents-and-carers-school-staff four-seven seven-eleven eleven-fourteen fourteen-eighteen